Scroll Top
ул. „Отец Паисий“ 47, 1303 Център, София

Проучване на лица

При съмнения за нелоялна информация,подадена към вас или за лица,които се представят за това,което не са,вие можете да се обърнете към нас! Предлагаме ви бързо,конфеденциално и класифицирано проучване на лица и фирми. Извършваме всички видове проверки и справки в регистрите и масиви за явна и невяна информация в България,Англия,ЕС и Русия. Ви заслужавате да знаете истината,а ние сме длъжни да ви я предоставим! 

Проучването на лица от частен детектив може да включва множество различни методи, в зависимост от конкретната задача или цел на детективското проучване. Някои от тези методи могат да включват:

Събиране на информация – Детективът може да използва публично достъпни източници на информация, като търсачки в интернет, социални мрежи, бази данни и други, за да събере информация за лицето, което проучва.

Събиране на доказателства – Детективът може да използва различни технически способи за събиране на доказателства и класифицирана информация. Например: наблюдение, събиране на снимков материал, частно проучване, с цел събиране на доказателства, които могат да бъдат използвани в съда.

Интервюиране на свидетели – Детективът може да извършва интервюта с хора, които са имали контакт със заинтересованото лице, за да събере информация за неговата дейност и поведение.

Анализ на информацията – Детективът може да използва специализиран софтуер или аналитични техники, с цел да набави необходимата информация и да извлече полезни данни и изводи.

Работа в екип – Детективът работи в екип и консултира с колегите си, за да сподели информация и да изготви по-ефективен план за проучване по дадения казус.

24/7 Връзка с нас!