Scroll Top
ул. „Отец Паисий“ 47, 1303 Център, София

Издирване на безследно изчезнали

Издирването на безследно изчезнали лица е сложен и често продължителен процес. В зависимост от конкретната ситуация, могат да се използват различни методи за намиране на изчезналите лица. Тези методи включват следното:

Контакт с близките и приятели на изчезналото лице – те могат да предоставят полезна информация за последните места, на които са видели изчезналото лице, за контакти, които може да има направено и за дейностите, които е участвало в последно време.

Използване на социалните мрежи – ако изчезналото лице е имало профил в социалните мрежи, това може да предостави полезна информация за неговата локация, включително последните места, на които е било отбелязано или публикации, които е направило.

Използване на камерите за видеонаблюдение – ако има камери за видеонаблюдение в зоната, където е изчезнало лицето, те могат да предоставят информация за последните места, на които е било видяно.

Проверка на банковите сметки и кредитните карти – ако изчезналото лице е извършвало финансови транзакции, това може да предостави информация за неговата локация.

Използване на частни детективи – ако обществените служби не могат да намерят изчезналото лице, може да се наеме частен детектив, който да предостави допълнителна помощ в издирването му. Например: локализиране на телефонен номер, чрез използване на специализиран софтуер.

24/7 Връзка с нас!