Scroll Top
ул. „Отец Паисий“ 47, 1303 Център, София

Събиране на доказателства

Събиране на доказателства

Асоциацията на частните детективи е регистрирана в съда и има право при събиране на доказателства да издава официален доклад, който да се внесе в съдебни институции от вас или вашия юрист при дело за развод, попечителство над деца, търговски права или нарушения на интелектуалната собственост или злоупотреби от служители и др. Ние предлагаме легитимност и лоялност!

Успеваемост в събирането на доказателства 98%

Идентифицирайте въпрос или казус, който трябва да да решите.

Определете какъв вид доказателства са ви необходими. Може да търсите данни, статистики, научни изследвания, мнения на експерти, информация от публични източници и други.

Намерете надеждни източници на информация. Използвайте уеб сайтове, които са добре известни и имат добра репутация. Можете да проверите и дали авторът на информацията е квалифициран да говори по темата.

Анализирайте информацията, която сте събрали. Проверете за противоречия или липса на достатъчно доказателства.

Използвайте информацията, за да вземете решение или да отговорите на въпроса си. Обяснете как сте стигнали до тези заключения и представете своите доказателства, ако е необходимо.

Важно е да имате предвид, че събирането на доказателства може да бъде дълъг процес и често изисква много усилия. Ако набавите нужните Ви доказателства, ще може да вземете по-добро решение или да разрешите казуса, с който се сблъсквате.

24/7 Връзка с нас!