Scroll Top
ул. „Отец Паисий“ 47, 1303 Център, София

Легитимност

Важно! Поради множество сигнали за измами и злоупотреби от лица, които се представят за членове на детективската асоциация и дори на г-н Маринов ви апелираме за следното: винаги правете среща или консултация с детектив в негов офис и изисквайте служебна детективска карта и значка със заверен годишен сертификат с дата година и подпис от председател М. Маринов или заместник-председател М. Манев.

24/7 Връзка с нас!