Scroll Top
ул. „Отец Паисий“ 47, 1303 Център, София

Издирване на биологични родители

Ако става въпрос за издирване на биологични родители, първата стъпка е да се опитате да съберете възможно най-много информация за тях. Това може да включва име, рождена дата, място на раждане, професия, и други подробности, които биха могли да помогнат за идентификацията им.

След като имате тези данни, можете да се обърнете към различни институции и организации, които се занимават с търсене на биологични родители, като например съдебните органи, детски домове, адвокати, фондации за приемници и други.

Важно е да се има предвид, че издирването на биологични родители може да бъде емоционално напрегнат процес, който може да донесе както радост, така и трудности. Така че е важно да се обръща специално внимание на подхода към този процес и да се търси помощ и подкрепа, когато е необходимо.

България е една от малкото държави в ЕС, в която разкриването на биологичната тайна за осиновяване не се толерира от съда. Тук на ход са спецификите и методите на нашите детективи, които успешно са разкрили десетки подобни казуси.

24/7 Връзка с нас!