Scroll Top
ул. „Отец Паисий“ 47, 1303 Център, София

Галерия

НА 13.05.2023Г В БАДЕН-БАДЕН, ГЕРМАНИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ПОРЕДНА СРЕЩА НА
ШВЕЙЦАРСКОТО ДЕТЕКТИВСКО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ИМА ЛИЦЕНЗ ЗА ЕС И НИЕ СМЕ
ОФИЦИАЛНИ ЧЛЕНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ. С РЕДИЦА КОЛЕГИ ОТ
ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЧЕХИЯ И АВСТРИЯ ОБМЕНИХМЕ ПОЛЕЗЕН ОПИТ В ИМЕТО И
РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЙНОСТ ПО СВЕТА И У НАС!
Днес, 9.09.2023 г. в град Созопол, се проведе първата по рода си у нас, международна среща на частните детективи от Европа. Представители на три международни асоциации: България, Австрия и Швейцария. Обмениха опит и обсъдиха Закона за частните следователи, който нашето Сдружение на частните детективи ще предложи за нормативен акт, регулиращ детективската дейност в България. "СЧД" вече е член и на Австрийската детективска асоциация в Европа.
24/7 Връзка с нас!